Οικογενειακή θεραπεία

Η Οικογενειακή θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε περιόδους κρίσης.
Η Συστημική οικογενειακή θεραπεία είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας κατά την οποία τα μέλη της οικογένειας καλούνται να συνεργαστούν και να βρουν εποικοδομητικούς τρόπους διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που αναπόφευκτα επηρεάζουν όλο το οικογενειακό σύστημα.

οικογενειακή θεραπεία
Copyright © 2024