Ατομική θεραπεία

Η ατομική θεραπεία είναι μια διαδικασία που επικεντρώνεται στο αίτημα του θεραπευόμενου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ψυχοθεραπευτής και προσερχόμενος συνεργάζονται προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που έχει θέσει ο δεύτερος.
Ο θεραπευτής είναι συνοδοιπόρος, παρεμβαίνει ενεργητικά στη διαδικασία αλλά όχι καθοδηγητικά και διευκολύνει το άτομο στο δρόμο που εκείνος έχει επιλέξει.

ατομική θεραπεία
Copyright © 2024