Ατομικη θεραπεια

Η ατομική θεραπεία είναι μια διαδικασία που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη θετικών αλλαγών σε διάφορους τομείς της ζωής, στην επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη και ενίσχυση προσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ψυχοθεραπευτής και προσερχόμενος συνεργάζονται προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που έχει θέσει ο δεύτερος.
Ο θεραπευτής είναι συνοδοιπόρος, παρεμβαίνει ενεργητικά στη διαδικασία αλλά όχι καθοδηγητικά και διευκολύνει το άτομο στο δρόμο που εκείνος έχει επιλέξει.

ατομική θεραπεία
Copyright © 2019