Υπεύθυνη

Μπεθυμούτη Ηλέκτρα

Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια- MSc
Επόπτρια και Εκπαιδεύτρια

εκπαιδεύτικα…

Σπούδασα Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έλαβα τις Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις (Masters), στη Συστημική & στη νεότερη Συστημική θεραπεία -στα πλαίσια του Κοινωνικού κονστρουξιονισμού, από το Πανεπιστήμιο Pontificia στη Σαλαμάνκα και Autonoma στη Βαρκελώνη. Εκπαιδεύτηκα στην ομαδική δραματοθεραπεία και την παρέμβαση σε κρίση σε μαζικές καταστροφές.

συνεργάστηκα…

Συνεργάστηκα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συστημικής Εταιρείας στη συστημική οικογενειακή θεραπεία των ψυχώσεων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Sant Pau, ως υπότροφος Ερευνήτρια του Διδακτορικού Προγράμματος Ψυχιατρικής, καθώς και με τον πρωτοπόρο της SFBT στην Ισπανία, μαθητή του Steve de Shazer.

εργάστηκα…

Μεταξύ του 2003 και 2011, εργάστηκα ως επαγγελματίας ψυχολόγος στην Ισπανία στο χώρο της κοινοτικής ψυχιατρικής & οικογενειακής θεραπείας (κοινοτικές δομές για ψυχικά πονούντες, κέντρα στήριξης ατόμων με ειδικές ικανότητες, οργανισμοί θυμάτων βίας, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.α.). Παράλληλα σε νοσοκομεία και ιδρύματα στην επικράτεια της Ισπανίας, εκπαίδευσα ειδικούς σε ζητήμα όπως: πώς να δίνουμε τα άσχημα νέα, ψυχική υποστήριξη έναντι της σωματικής καθήλωσης, κ.α.

Εκπαιδευμένη στην Παρέμβαση σε Κρίση, υπήρξα ενεργό μέλος της Ομάδας Άμεσης Ανταπόκρισης και βραβεύτηκα για δράση μας από το Υπουργείο Υγείας &Κοινωνικής Πρόνοιας για τις ψυχοκοινωνικές μας παρεμβάσεις σε μαζικές καταστροφές στην Ισπανία.

στην Ελλάδα, όπου ζω τα τελευταία χρόνια…

Εργάζομαι ως ψυχοθεραπεύτρια και τέλεσα και τελώ διδάσκουσα & επόπτρια συστημικής και Solution Focused θεραπείας στο Κέντρο Bienestar και σε άλλα Ινστιτούτα στην Ελλάδα & το εξωτερικό. [Μεταπτυχιακό Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας, University of East London – Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης – Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης – Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας, κ.α.]

Είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Συστημικής Εταιρείας (ΕFTA), της European Brief Therapy Association (ΕΒΤΑ) και της Συστημικής Εταιρίας Β.Ελλάδας (Σ.Ε.Β.Ε.).

Ασχολούμαι ενεργά με κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των πολιτών στο χώρο της ψυχικής υγείας

Δημοσιεύσεις

Bethymouti, P., I. (2019). Tratamiento centrado en la solución en las escuelas: el Programa WOW, Metalogos: Systemic Therapy Journal, 36. http://metalogos-systemic-therapy-journal.gr/

Bethymouti, P. I. (2019). “What if there is no as if?” Small miracles working with refugees in Greece. Presentacion:  EBTA  Congress, Florence, 20-22 Septiembre, 2019.

Sitrin, M., (2019). Social Solidarity Clinics in Greece. Marina Sitrin in conversation with Ilektra Bethymouti. En: CareNotes Collective (ed.). es: A Notebook of Health Autonomy. For Health Autonomy: Horizons of Care Beyond Austerity—Reflections from Greece. Common Notions.

Bethymouti, P., I.   (2018). Terapia confirmadora y destriaguladora: un enfoque sistémico en las psicosis. En Papadioti- Athanasiou, Β. & Softa-Nall, L. (Εd.). Escuelas de Terapia Familiar-Sistémica. Atenas: Topos.

Bethymouti, P.I.(2016). La identidad en la Psicosis. Presentacion: Identidad y fronteras. Sociedad de Terapia Sistémica del Norte de Grecia. 20-21 Febrero, 2016.

Bethymouti, P., I. (2016). Identidad y Psicosis. Metalogos: Systemic Therapy Journal, 29. http://metalogos-systemic-therapy-journal.gr/

Triantafillou, F. Pouliopoulou, S., Bethymouti,P.I.,  Moureli, E., (2016).  The inner and the outer sides of the wind. Colaborative practice in the Solidarity Social Medical Center of Thessaloniki, Greece.  In: G., Simon  (Auth. & Ed.)&  I., McCarthy (Ed.) Systemic Therapy as Transformative Practice. Everything is Connected Press.

Mouzas, D., Bethymouti, I. (2012). Pensamientos y practicas alternativas en la salud mental. Presentación en: 4ο Congreso Nacional de Asesoramiento Psicológico. Departamento de Psicología. Universidad Aristotelio de Thessaloniki. 1-4 Noviembre, 2012.

Bethymouti, P., I. (2008). Conceptos trianguladores y desconfirmadores en la familia del paciente psicótico. Trabajo final del Master en Terapia Sistemica. Universidad Autonoma de Barcelona. http://www.etfsantpau.com/investigacion.html

Bethymouti, P.I., (2005). Violencia Familiar y Terapia Centrada en Soluciones (inédito). Trabajo final del Master en Terapia Familiar Sistémica. Universidad Pontificia de Salamanca.

Copyright © 2024