Μπεθυμουτη Ηλεκτρα

Ψυχολόγος – Συστημική Θεραπεύτρια

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Μεταμοντέρνες Συστημιικές Προσεγγίσεις_ Solution Focused Therapy

Copyright © 2024