Συχνές ερωτήσεις

Ποιές προσεγγίσεις εφαρμόζετε στην ψυχοθεραπεία ?

Εργαζόμαστε εφαρμόζοντας συνδιαστικά διαφορετικά μοντέλα θεραπείας, και προσαρμόζουμε τη θεραπεία στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Η θεραπεία μπορεί να είναι ατομική, ζευγαριού, οικογενειακή ή ομαδική/δικτύου, ανάλογα με το αίτημα των ενδιαφερόμενων και τις συγκεκριμένες ανάγκες. Τα κύρια Μοντέλα που εφαρμόζουμε είναι: η Συστημική Θεραπεία, η Βραχεία Θεραπεία Επικεντρωμένη στις λύσεις, η Αφηγηματική και η Συνεργατική Προσέγγιση.

Πόσο διαρκεί και πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία?

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το αίτημα του ενδιαφερομένου, οι ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου (ζευγαριού, οικογένειας…) και η δέσμευση των ατόμων στη θεραπευτική διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, στη Συμβουλευτική και τις βραχείες θεραπείες η διάρκεια είναι πιο περιορισμένη, ενώ σε μη βραχείες θεραπείες είθισται να διαρκεί περισσότερο χρόνο. Φροντίζουμε ώστε οι τιμές των συνεδριών να είναι προσιτές για τους προσερχόμενους, σεβόμενοι παράλληλα τους άλλους συναδέλφους-τα επαγγελματικά στάνταρ που θέτει η αγορά. Ειδικές τιμές προσφέρονται σε φοιτητές και ανέργους.

Copyright © 2024