Τι προσφέρει η εκπαίδευση

Η εκπαίδευση προτάσσει την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής θεραπείας με επίκεντρο τη συνεργασία και το διάλογο. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους εργαλεία θεραπευτικής σκέψης και πράξης για να βοηθήσουν άτομα, ζευγάρια, ομάδες και οικογένειες στη ζωή τους. Για αυτό το λόγο παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, όπου θα διδαχτούμε μια θεωρητική & πρακτική εξέλιξη μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης Συστημικής προσέγγισης του μεταμοντέρνου, αξιοποιώντας τη γνωσιοθεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και τις αρχές της συστημικής Θεραπείας. Ολοκληρώνοντάς την η/ο επαγγελματίας θα μπορεί να εφαρμορμόζει συνδιαστικά την Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία (SFBT) με τεχνικές της Συνεργατικής-Διαλογικής και Αφηγηματικής Θεραπείας, και θα είναι καταρτισμένη/ος σε Ειδικά Θέματα ψυχοθεραπείας όπως: θεραπεία παιδιών και εφήβων, θεραπεία ζευγαριών, ομαδική θεραπεία, παρεμβάσεις σε καταστάσεις βίας, παρεμβάσεις σε σχολεία, πένθος, τραύμα, ψυχώσεις, κ.α.

.

Copyright © 2024