Δήλωση συμμετοχής

Πού απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στις μεταμοντέρνες συστημικές θεραπείες, ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα στο περιβάλλον εργασίας τους.

Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε ψυχοκοινωνικούς/συμβουλευτικούς φορείς ή στον ιδιωτικό τομέα (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι, θεραπευτές κ.α.)  
  • εκπαιδευτικούς, καθηγητές συμβουλευτικής και επαγγελματικής/ειδικής αγωγής 
  •   όσους έχουν τη βασική εμπειρία / δυνατότητα για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων συναφών υπηρεσιών

Για τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση χρειάζεται να αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό είναι περιορισμένος.

email: [email protected]

τηλ. επικοινωνίας: 2310 887820

Copyright © 2024