Το πρόγραμμα

Διετής Εκπαίδευση στις Μεταμοντέρνες Συστημικές Θεραπείες

Σύνολο 300 ώρες εκπαίδευσης:

  • 234h εκπαιδευτικές συναντήσεις
  • 20h βιωματικά εργαστήρια
  • 40h ομαδικής εποπτείας

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές εισηγήσεις & συστηματική βιωματική εξάσκηση. Συγκεκριμένα συνδυάζει:

– εισηγήσεις

-ομαδικές βιωματικές ασκήσεις

-προσομοιώσεις ( role playing)

-εκπαίδευση μέσω μαγνητοσκοπημένων συνεδριών

-εργασίες & παρουσιάσεις

-εποπτεία περιστατικών

Copyright © 2024