Μεθοδολογία-Calendar-Εκπαιδευτές

Έναρξη: 10 Οκτωβρίου 2020 !

Μεθοδολογία

Εισηγήσεις

Οι εισηγήσεις είναι διαδραστικές. Στοχεύουν στην κατανόηση και εφαρμογή των Μεταμοντέρνων Προσεγγίσεων στη θεραπευτική πράξη. Πραγματοποιούνται μηνιαίως κατά τη διάρκεια όλου του εκπαιδευτικού, στο πρώτο και δεύτερο έτος.

Συμπεριλαμβάνουν:

  • εκπαίδευση μέσω προβολής και ανάλυσης βιντεοσκοπημένων συνεδριών
  • βιωματικές δραστηριότητες: ομαδικές βιωματικές ασκήσεις & προσομοιώσεις (roleplaying)

Βιωματικά Εργαστήρια

Τα βιωματικά εργαστήρια είναι μηνιαία κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.

Στοχεύουν στην εντατικοποίηση της πρακτικής εξάσκησης των τεχνικών που έχουν παρουσιαστεί στις εισηγήσεις, και ακολουθούν συστηματικά τη θεματική κάθε προηγούμενης εισήγησης.

Εργασίες & Παρουσιάσεις

Ατομικές και ομαδικές. Οι εργασίες δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν με προσωπική τους επιλογή στις θεωρητικές έννοιες και στις τεχνικές που τους ενδιαφέρουν. Ακολουθούν την πορεία της εκπαίδευσης ως προς τις θεματικές και παραδίδονται/παρουσιάζονται στο τέλος του 1ου & 2ου έτους. Η παρουσίαση των άρθρων γίνεται μηνιαίως και στα δύο έτη, και ακολουθεί συστηματικά τις θεματικές που αναπτύσσονται. Σκοπός είναι η/ο εκπαιδευόμενη/ος να καταρτίζεται από μια σειρά βασικών αναγνώσεων, και να επιλέγει τη μελέτη και παρουσίαση του υλικού για την κατανόησητου θέματος που την/τον ενδιαφέρει.

Εποπτεία

Μηνιαία ομαδική εποπτεία. Αποτελεί συγχρόνως τρόπο εκμάθησης αλλά και υποστήριξης των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να φέρνουν για εποπτεία υλικό από τον επαγγελματικό τους χώρο, από την πρακτική τους άσκηση, ή και από προσομοιώσεις. Η εποπτεία πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση στη διάρκεια του 2ου  έτους στα πλαίσια των προγραμματισμένων συναντήσεων. Το Κέντρο Bienestar παρέχει δυνατότητα ομαδικής και ατομικής εποπτείας και μετά το πέρας των 2 χρόνων.

E–Learning

Στους/στις εκπαιδευόμενους/ες από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος μέσω του συστήματος Τήλε-Εκπαίδευσης.

Υλικό

Προσφέρεται υλικό άσκησης και μελέτης με βάση τις θεματικές σε κάθε εισήγηση, καθώς και αντίστοιχη βιβλιογραφία και σχετικά άρθρα για μελέτη και παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Κέντρου, που προσφέρει online βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις κ.α. που αφορούν τη σχετική θεωρία και τις πρακτικές των Μοντέλων.

Calendar

1ο  έτος

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Ένα εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο το μήνα διάρκειας 13 ωρών από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο.

Βιωματικά Εργαστήρια Ένα τετράωρο βιωματικό εργαστήρι το μήνα, τις Παρασκευές που προηγούνται των εκπαιδευτικών διημέρων, από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο.

2ο έτος

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Ένα εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο το μήνα διάρκειας 13 ωρών από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο.

Συναντήσεις εποπτείας Μια τετράωρη ομαδική συνάντηση εποπτείας το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Εκπαιδευτές

Μπεθυμούτη Ηλέκτρα. Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια MSc & Solution Focused Θεραπεύτρια MSc.

Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια. Υπεύθυνη της Εκπαίδευσης

Θεοδώρα Θανασούλη. Δικηγόρος-Ψυχολόγος, Διαμεσολαβήτρια & εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Συστημική & Solution Focused Θεραπεύτρια

Θεόδωρος Καρυώτης. Κοινωνιολόγος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Msc ,Υποψήφιος Διδάκτορας

Παπασταθόπουλος Στάθης. Επίκουρος καθηγητής Ψυχολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Φιλοκώστας Δημήτρης. Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Οικογενειακός Θεραπευτής

Χαρβάτης Αδάμ. Διδάκτορας Ψυχολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας

Copyright © 2024