Που απευθυνεται

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τη βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση, ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα στο περιβάλλον εργασίας τους.

Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  •  επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε ψυχοκοινωνικούς/συμβουλευτικούς φορείς ή στον ιδιωτικό τομέα (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι, θεραπευτές κ.α.)
  • εκπαιδευτικούς, καθηγητές συμβουλευτικής και επαγγελματικής/ειδικής αγωγής
  •  όσους έχουν τη βασική εμπειρία και δυνατότητα για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων συναφών υπηρεσιών

Προτεραιότητα δίνεται σε θεραπευτές με επαγγελματική εμπειρία και προεμπειρία σε άλλες θεραπευτικές μεθόδους  και ιδίως στη συστημική ψυχοθεραπεία

Copyright © 2019