Περιεχόμενα προγράμματος

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

  • Προτάσσει την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής θεραπείας με επίκεντρο τη συνεργασία και το διάλογο

  • Παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, που αποσκοπεί στη συνδυαστική εφαρμογή των μεταμοντέρνων θεραπευτικών προσεγγίσεων :

Α) Θεραπεία Εστιασμένη στις Λύσεις (Solution Focused Therapy)

Η προσέγγιση της θεραπείας εστιασμένης στη λύση επικεντρώνεται στην οικοδόμηση λύσεων και όχι στη διεξοδική ανάλυση προβλημάτων

Β) Συνεργατική/Διαλoγική Θεραπεία (Collaborative Therapy)

Η προσέγγιση της συνεργατικής θεραπείας επικεντρώνεται στη χρήση διαλόγων και συνομιλιών που δημιουργούν νέες δυνατότητες για το πώς δημιουργούμε τη ζωή μας μέσα από τη γλώσσα

Γ) Αφηγηματική Θεραπεία (Narrative Therapy)

Η προσέγγιση Αφηγηματικής Θεραπείας επικεντρώνεται στην αποδόμηση κυρίαρχων αφηγήσεων που δεν μας εξυπηρετούν και στην ανάπτυξη εναλλακτικών αφηγήσεων

Δ) Σχεσιακή Ψυχανάλυση (Relational psychonalysis)

Η Σχεσιακή Ψυχανάλυση επικεντρώνεται στη διαδικασία της σχεσιακής διαλογικής ως κύρια πηγή αλλαγής (Ψυχολογία δύο προσώπων)

  • Παρέχει εκπαίδευση σε Ειδικά Θέματα ψυχοθεραπείας στα πλαίσια του μεταμοντέρνου όπως:
  • θεραπεία παιδιών και εφήβων, θεραπεία ζευγαριών, ομαδική θεραπεία, παρεμβάσεις σε καταστάσεις βίας, παρεμβάσεις σε σχολεία, κ.α 
Copyright © 2019