Εκπαίδευση

Το Κέντρο Εστιασμένης στη Λύση Θεραπείας Bienestar είναι το μοναδικό Κέντρο εκπαίδευσης στη Solution Focused Therapy στην Ελλάδα. Ξεκίνησε καταρτίζοντας επαγγελματίες στη Solution Focused Therapy από το 2013. Με το πέρας των χρόνων, την εμπειρία που αποκτήθηκε, και υπολογίζοντας και εκτιμώντας την γνώμη των εκπαιδευόμενων, το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εμπλουτίσθηκε. Έτσι μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα εκπαίδευσης συμπεριέλαβε:

  • την ομαδική εποπτεία
  • την κατάρτηση στην Συνεργατική και Αφηγηματική Θεραπεία, με σκοπό τη συνδιαστική τους εφαρμογή στη θεραπεία
  • τα ειδικά θέματα ψυχοθεραπείας- ψύχωση, τραύμα, ζευγάρια, ομάδες, παιδιά, κ.α.
Copyright © 2024