Διετές πρόγραμμα

Ποιές είναι οι Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία;

…ή αλλιώς, οι θεραπείες στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού

Τα μεταμοντέρνα μοντέλα ψυχοθεραπείας (ΜΜΨ), δημιουργήθηκαν με βάση τη φιλοσοφία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και τις εξελίξεις στη συστημική θεραπεία. Πρόκειται για κριτικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία, που επιδιώκουν μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές να αποδομήσουν κυρίαρχους κοινωνικούς λόγους και να μειώσουν τις σχέσεις εξουσίας στη θεραπεία.

Τα κυριότερα από αυτά είναι: η Συνεργατική/Διαλογική Προσέγγιση(Collaborative Therapy), η Θεραπεία εστιασμένη στη Λύση (Solution Focused Therapy) και η Αφηγηματική Προσέγγιση (Narrative Therapy).

Η εκπαίδευση θα διερευνήσει τη φιλοσοφία και τις πρακτικές συνεργατικών, αφηγηματικών και άλλων μεταμοντέρνων θεραπειών & θα δώσει στους εκπαιδευόμενους εργαλεία θεραπευτικής σκέψης και πράξης για να βοηθήσουν άτομα, ζευγάρια και οικογένειες στη ζωή τους.

Τί έχουν από κοινού οι Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία;

… Φιλοσοφία και βασικές υποθέσεις

Είναι θεραπευτικές πρακτικές που εντάσσουν στη θεραπεία ζητήματα κοινωνικά και πολιτισμικά, κατανοώντας την πραγματικότητα ως σχεσιακά κατασκευασμένη και ασκώντας κριτική στην προνομιακή θεμελιακή γνώση. Η θεραπεία στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικές μας κατασκευές ανανοηματοδοτούνται διαρκώς σχεσιακά και πολιτισμικά.

Οι Θεραπευτές που εφαρμόζουν τα μοντέλα

  • χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία για τον άνθρωπο και τις ικανότητές του, φαντάζονται εναλλακτικές ιστορίες και συνδημιουργούν λύσεις
  • διερευνούν και εφαρμόζουν ιδέες της συστημικής, αφηγηματικής και κριτικής θεώρησης
  • προσεγγίζουν τα προβλήματα και τα συμπτώματα ως παράγωγα των σχέσεων μεταξύ των προσώπων και των κοινωνικών συμβάσεων που τις διέπουν
  • αξιοποιούν τη συνεργατική συνομιλία ως τρόπο δημιουργίας νέων δυνατοτήτων
  • προσανατολίζονται προς τις πηγές ενδυνάμωσης του ατόμου, τη διαλoγική κατανόηση και τη δημιουργία νέων αφηγήσεων
  • δεν επιβάλλουν τη θεώρηση ή τις αξίες τους, το άτομο είναι ο ειδικός για τον εαυτό του
Copyright © 2019