Οικογενειακή Θεραπεία

Η Οικογενειακή θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε περιόδους κρίσης. Η Συστημική οικογενειακή θεραπεία είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας κατά την οποία τα μέλη της οικογένειας καλούνται να συνεργαστούν και να βρουν εποικοδομητικούς τρόπους διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που αναπόφευκτα επηρεάζουν όλο το οικογενειακό σύστημα.

family

Ο οικογενειακός θεραπευτής αντιλαμβάνεται και επιδιώκει να γίνουν σεβαστές οι διαφορετικές προοπτικές, αξίες, προσδοκίες και αφηγήσεις των μελών της οικογένειας. Στόχος είναι η διερεύνηση πιθανών δυνατοτήτων για θετική αλλαγή. Ταυτόχρονα, για να διευκολύνει τις θετικές αλλαγές στο σύνολο, υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη του κάθε μέλους χωριστά.

 

Αυτή η θεραπεία είναι συχνά πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία από πλευράς θετικών αλλαγών, γιατί ακούγονται και εμπλέκονται πολλά σημαντικά άτομα και σχέσεις.