Προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία

Εργαζόμαστε εφαρμόζοντας θεραπευτικές στρατηγικές πολλών και διαφορετικών μοντέλων θεραπείας και προσαρμόζουμε τη θεραπεία στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Η θεραπεία μπορεί να είναι ατομική, ζευγαριού, οικογενειακή ή ομαδική ανάλογα με το αίτημα των ενδιαφερόμενων και τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Τα κύρια Μοντέλα που εφαρμόζουμε είναι,  εν συντομία:

 

Συστημική Θεραπεία

 

Βραχεία Θεραπεία Επικεντρωμένη στις λύσεις

 

Αφηγηματική Προσέγγιση

 

Δραματοθεραπεία