Υλικό – Πρόγραμμα

Υλικό

Για την ουσιαστική εκπαίδευση στις θεραπευτικές τεχνικές της SFBT, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν – εκτός των άλλων – βιντεοσκοπημένες συνεδρίες των ιδρυτών του Μοντέλου και συνεργατών.

Προσφέρεται υλικό άσκησης και μελέτης με βάση τις θεματικές  καθώς και αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου που προσφέρει on-line βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις κ.α.  που αφορούν τη θεωρία και τις πρακτικές τεχνικές της SFT

Πρόγραμμα

Η εκπαίδευση στη Solution Focused Therapy διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος, από τον Οκτώβρη μέχρι τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει:

80 ώρες εκπαίδευσης: οκτώ εκπαιδευτικά διήμερα (Σαβ/κα)  διάρκειας δέκα ωρών

24 ώρες εποπτείας: τρίωρες μηνιαίες συναντήσεις εποπτικών συζητήσεων