Εκπαιδευτές

Υπεύθυνη της Εκπαίδευσης:

Μπεθυμούτη Ηλέκτρα

 Ψυχολόγος Συστημική Θεραπεύτρια MSc,  επόπτρια και εκπαιδεύτρια

 

Αδαμ Χαρβάτης, Phd

Διδάκτορας Ψυχολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Θεραπείας

 

Στάθης Παπασταθόπουλος, Phd

Λέκτορας Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων