Αιτήσεις – Πληροφορίες

 

Για τη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό αποστείλετε ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email: ilektramouti@gmail.com