Θεραπεία ζευγαριού

Το ζευγάρι είναι μία από τις πιο σημαντικές και πολύπλοκες σχέσεις μας. Είναι η ένωση δυο διαφορετικών κόσμων και προσωπικών ιστοριών.

Οι διαφορές μπορούν να προκαλούν εμπλουτισμό και συγκρούσεις κατά τη διαπραγμάτευση ιδεών και προσδοκιών που φέρνει ο καθένας μαζί του στη σχέση.

Όταν οι προκλήσεις που προκύπτουν δεν βρίσκουν απαντήσεις και οι προβληματικές καταστάσεις δεν επιλύονται, το ζευγάρι μπορεί να οδηγηθεί σε κάποια μορφή κρίσης.

Η θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο που προσφέρει νέες προοπτικές για τη βελτίωση της σχέσης.

couple