Περιεχόμενα προγράμματος

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

 • Προτάσσει την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής θεραπείας με επίκεντρο τη συνεργασία και το διάλογο

 • Παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, που αποσκοπεί στη συνδυαστική εφαρμογή των μεταμοντέρνων θεραπευτικών προσεγγίσεων :

 

 1. Θεραπεία Εστιασμένη στις Λύσεις (Solution Focused Therapy)

  Η προσέγγιση της θεραπείας εστιασμένης στη λύση επικεντρώνεται στην οικοδόμηση λύσεων και όχι στη διεξοδική ανάλυση προβλημάτων.

 1. Συνεργατική/Διαλoγική Θεραπεία (Collaborative Therapy)

  Η προσέγγιση της συνεργατικής θεραπείας επικεντρώνεται στη χρήση διαλόγων και συνομιλιών που δημιουργούν νέες δυνατότητες για το πώς δημιουργούμε τη ζωή μας μέσα από τη γλώσσα.

 1. Αφηγηματική Θεραπεία (Narrative Therapy)

  Η προσέγγιση Αφηγηματικής Θεραπείας επικεντρώνεται στην αποδόμηση κυρίαρχων αφηγήσεων που δεν μας εξυπηρετούν και στην ανάπτυξη εναλλακτικών αφηγήσεων.

 1. Σχεσιακή Ψυχανάλυση (Relational psychonalysis)

  Η Σχεσιακή Ψυχανάλυση επικεντρώνεται στη διαδικασία της σχεσιακής διαλογικής ως κύρια πηγή αλλαγής (Ψυχολογία δύο προσώπων).

 • Παρέχει εκπαίδευση σε Ειδικά Θέματα ψυχοθεραπείας στα πλαίσια του μεταμοντέρνου, όπως: θεραπεία παιδιών και εφήβων, θεραπεία ζευγαριών, ομαδική θεραπεία, παρεμβάσεις σε καταστάσεις βίας, παρεμβάσεις σε σχολεία, κ.α 

   

   


  Ποιός ο στόχος του προγράμματος;

 • η κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής των Μεταμοντέρνων Μοντέλων Ψυχοθεραπείας (ΜΜΨ)

 • η κατάρτιση σε τεχνικές και εργαλεία των ΜΜΨ ώστε η/ο εκπαιδευόμενη/ος:

 • να εφαρμόσει τα ΜΜΨ με εμπιστοσύνη & αποτελεσματικότητα

 • να κατέχει μεθόδους & τεχνικές για την κατανόηση και επίλυση δυσκολιών για ενήλικες, παιδιά, ζευγάρια, οικογένειες & ομάδες

 • να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κοινωνικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που αφορούν τη θεραπεία και τις κοινοτικές πρακτικές

 

 

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • σε επαγγελματίες υγείας και τελειόφοιτους σπουδαστές επαγγελμάτων υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι, θεραπευτές μέσω τέχνης, κ.α.)
 • σε εκπαιδευτικούς, καθηγητές συμβουλευτικής και επαγγελματικής/ειδικής αγωγής

 • σε όσους παρέχουν συμβουλευτικές ή άλλες συναφείς υπηρεσίες